Nadácia Pontis

Kenský vzdelávací systém prešiel v minulom desaťročí rôznymi pozitívnymi reformami a dnes sú základné a stredné školy teoreticky bezplatné. Stále sa ale veľký dôraz kladie na memorovanie a prospech a kenské školstvo je veľmi súťaživé a zamerané na selekciu tých najlepších žiakov pre univerzity, ktoré mali v minulosti veľmi obmedzené kapacity. Náš projekt sa snaží zlepšiť fungovanie dvanástich stredných škôl cez IT kluby a cvičné firmy. A dať tak žiakom praktické počítačové a podnikateľské zručnosti. V súčasnom projekte spolupracujeme s absolventmi našich IT klubov a ďalšími mladými ľuďmi a snažíme sa ich podporiť v získavaní ďalších zručností a rozbehu podnikania cez pripravovaný Sote Hub.

Stručný popis projektu 

Nový projekt sa zameriava na ďalšie dve stredné školy a založenie Sote Hub, centra pre rozbeh podnikania absolventov. Novým elementom je spolupráca s popredným kenským startup centrom iHub pre školeniach žiakov a absolventov. Digitálne technológie pomôžu spolu 500 žiakom a 25 učiteľom z dvoch stredných škôl získať počítačové a podnikateľské zručnosti. Na dvoch školách vzniknú IT kluby spolu s 80 členmi, ktorí získajú aj podnikateľské zručnosti a vedomosti cez šesť cvičných firiem. Spolu sa tak projekt rozrastie na 12 IT klubov a 31 cvičných firiem s 500 žiakmi, ktorí sa ako členovia IT klubov vzdelávajú na týždennej báze každý školský rok. Počas trvania projektu tak bude vyškolených aspoň 700 žiakov. Kenské cvičné firmy vytvoria 10 partnerstiev so slovenskými a získajú 5 firemných mentorov. Žiadateľ v spolupráci so ŠIOV certifikuje aktívne cvičné firmy a ich členov po preskúšaní certifikátom Practice Enterprise Network. Vznikne startup centrum Sote Hub s pravidelnými podujatiami a tréningami pre absolventov a širšiu verejnosť, ktorého cieľom je popri rozvoji cvičných firiem poskytnúť členstvo aspoň 50 absolventom a pracovný priestor naraz pre 10 ľudí, ktorí pracujú na rozvoji svojho podnikania. Do konca projektu chceme takto inkubovať 5 nových startupov.

V rámci zbierky chceme podporiť aktivity aspoň tridsiatich cvičných firiem na dvanástich školách. Žiaci tak získajú ďalšie prostriedky na kúpu pracovných pomôcok, materiálov na výrobu produktov a kancelárskych potrieb pre svoje firmy. Sto eur dokáže v priemere pokryť náklady na materiály a fungovanie jednej cvičnej firmy s 10-15 žiakmi na jeden školský rok.

Stručný popis, čo už projektový partner v danej lokalite, krajine, sektore a pod. realizoval:

Projekt nadväzuje na tri predošlé projekty a aktivity IT klubov a cvičných firiem žiakov na desiatich stredných školách v kraji Taita Taveta, ktoré dlhodobo podporuje Nadácia Pontis a kenský partner Kasigau Wildlife Trust. Náš projekt sa postupne rozširoval z dvoch na päť a následne na desať stredných škôl. V roku 2010 sme začali s integráciou IKT do výučby na dvoch pilotných školách. V roku 2011 sme začali s projektovým vyučovaním  v rámci žiackych IT klubov a v roku 2013 sme zaviedli do Kene metodológiu cvičných firiem v spolupráci so ŠIOV, Obchodnou akadémiou Levice a neskôr ďalšími siedmimi strednými školami na Slovensku. Kenskí učitelia a absolvent sa zúčastnili spolu na dvoch veľtrhoch cvičných firiem na Slovensku. Tento rok sme zorganizovali prvý veľtrh cvičných firiem v Keni, kde prezentovali žiaci z desiatich škôl svoje spoločnosti a produkty a simulovali vzájomné obchodovanie. Tiež sme uzavreli partnerstvo s iHub Nairobi, najstarším startup hubom v Afrike, s ktorým sme zorganizovali víkendové školenia o úvode do startupov pre žiakov z deviatich škôl. Na jeseň začíname projekt zameraný hlavne na absolventov našich IT klubov rozbeh ich podnikateľských nápadov cez Sote Hub, ktorý onedlho na jeseň otvoríme v meste Voi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *