Aj vy môžete Rwanďanom zaplatiť zdravotné ošetrenie

Aj vy môžete Rwanďanom zaplatiť zdravotné ošetrenie

rwanda
rwanda

V rámci kampane Pôstna krabička môžete podporiť zdravie i vzdelávanie v Rwande. Foto: Archív SKCH. Rwanda, 2014

Obyvatelia Rwandy chodia často bosí, hoci je to vládou zakázané. Zdravotné poistenie stojí iba necelé štyri eurá na rok, a predsa si ho mnohí nemôžu dovoliť. V nemocniciach ich tak odmietnu ošetriť. Slovenská katolícka charita (SKCH) sa preto spojila so sestrami Pallotínkami. Pomáhajú zabezpečiť ošetrenie aj tým najbiednejším, rozvíjať potenciál miestnych komunít a pomôcť im k sebestačnosti.

Väčšina Rwanďanov nemá zamestnanie a žije v mimoriadnej chudobe. Inak to nie je ani v okolí miest Masaka, Gikondo (Kigali), Ruhango a Kibeho. V miestnych zdravotníckych strediskách pôsobia sestry Pallotínky, misijné sestry katolíckeho apoš- tolátu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v poslednom menovanom meste podporí v tomto roku aj SKCH.

Do zdravotného strediska tu prichádza vyše 16-tisíc ľudí. Medzi nimi napríklad matky s novorodencami. Deti z okolia trpia často podvýživou. Sestry vybudovali aj oddelenie, kde sa matky vzdelávajú o správnej výžive, učia sa variť a získavajú zručnosti v remeslách, vďaka ktorým sa môžu lepšie postarať o svoju rodinu.

Po zaučení dokonca dostávajú možnosť šiť oblečenie na zákazky, ktoré sa sestrám Pallotínkam a spolupracovníkom centra podarí získať. Koncom roka 2014, pri návšteve pracovníkov SKCH v Kibeho, práve šili miestne ženy objednané školské uniformy. Dvadsaťpäť matiek, ktoré sa aktívne zúčastňujú programu, tak má možnosť vlastnou prácou pokryť aspoň základné potreby svojich detí.

Žiť aj napriek chorobe

V centre sa tiež konajú školenia o HIV/AIDS. Oficiálne sa v miestnej komunite nachádza takmer šesťsto ľudí, ktorí sú nakazení vírusom HIV, z toho je tridsaťpäť detí. To sú približne 3% z celkového počtu miestnych obyvateľov, u ktorých bol tento vírus identifikovaný. Sestry a sociálni pracovníci im pomáhajú prijať diagnózu, aby dokázali aj napriek nej žiť plnohodnotným životom. Rwandská vláda sa problémom HIV/AIDS začala viac zaoberať od roku 2004 a poskytuje lieky zadarmo.

Pri liečbe však vznikajú aj mnohé iné náklady, ako napríklad výjazdy a školenia, ktoré príspevky vlády nepokrývajú. Sociálni pracovníci navštevujú rodiny, aktuálnych pacientov, ako aj vyhľadávajú tých, ktorí boli vírusom nakazení, no nebol u nich ešte zistený. Preto musia sestry mnohé výdaje hradiť z vlastných zdrojov.

SKCH organizuje v roku 2015 už po štvrtý krát kampaň Pôstna krabička pre Afriku. Príspevky z verejnej zbierky budú tentokrát venované projektom v Ugande a Rwande. V zdravotnom centre v Kibeho pokryje SKCH ročné zdravotné poistenie pre rodiny, ktoré to najviac potrebujú. Sú to rodiny, o ktoré sa sestry Pallotínky starajú bezplatne, avšak takto im vznikajú náklady, ktoré im štát ani iná organizácia nepreplatí. Rodiny majú často jednoduchý príbytok bez dverí, okien, či vybavenia a malé pole, kde si dopestujú strukoviny, či zeleninu, avšak nemajú žiadny príjem. SKCH podporí tiež pravidelné stretnutia pre HIV pozitívne deti a dospelých, v rámci boja proti podvýžive prispeje na nákup poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat, pomôže zabezpečiť nové postele do zdravotného strediska a tiež prijatie dvoch sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí budú monitorovať pacientov s HIV.

Viac informácií o kampani sa nachádza na stránke www.postnakrabicka.sk.

Tomáš Horváth (Projektový manažér SKCH)