Dary pre darcov

1_76
Palestína, Ján Husár (2014)

1. Súrodenci

2_41
Filipíny, Daniel Kaba

2. Cintorín budúcnosti

3_26
Keňa, Anton Frič (2013)

3. Učiteľ

4_46
Kambodža, B. Maťašová (2012)

4. Vzdelanie, liek na všetko?

5_57
Tanzánia, M. Danková (2013)

5. Dotiahneme to až na univerzitu

6_37
Indonézia, D. Martincová (2013)

6. Pochod za nádej

7_14
Burkina Faso, Z. Urbanová (2014)

7. Mladá matka sa učí sadiť výhonky červenej cibuľky

8_42
Etiópia, M. Vaculčiaková (2013)

8. Mama postihnutej Tohni

9_23
Keňa, A. Frič (2013)

9. Tri nohy sú viac ako dve

10_20
Keňa, L. Zorád (2014)

10. Party with us

11_22
Keňa, L. Zorád

11. Žena s lopatou

12_1
Uganda, M. Sýkora (2013)

12. Namiesto do školy na drevo

13
Afganistan, M. Knitl (2011)

13. Pravda o otváraní školy v rozvojovom svete

14
Keňa, L. Zorád (2014)

14. Neviditeľné hlav(s)y žien

15_48
Burundi, E. Horváthová (2014)

15. Dostal som mliečko ako prvý

16_54
Indonézia, V. Ziková (2012)

16. Dilema

17_49
Burundi, E. Horváthová (2014)

17. Šálka a hrnčiarsky kruh

18_45
Gruzínsko, B. Maťašová (2014)

18. Húževnatosť ženskej práce

0_

ŽI FÉR balíček

0_2

ŽI FÉR pohľadnice