Na základe posledného sčítania obyvateľstva (2009) sa populácia Turkany odhaduje na 855 399, čo predstavuje hustotu zaľudnenia 7,8 osôb/km2. Úroveň gramotnosti miestneho obyvateľstva dosahuje 16,9 %, u žien okolo 10%. Školská dochádzka dievčat je veľmi nízka, pretože sú stále vnímané ako zdroj príjmu pre rodičov v podobe vena a ako okamžitá pomocná sila pri hľadaní vody pre dobytok počas sucha. Len polovica populácie (59,2%) má prístup k nezávadnej pitnej vode.

Turkana čelí v posledných rokoch opakujúcim sa suchám (priemerné teploty 24-42°C) a nedostatkom potravín (2006, 2009, 2011 a 2013). Dažde sa stávajú nepravidelnými, až polovica ročného úhrnu (100 – 350 mm) spadne v priebehu 2-3 dní. Riziko prívalových dažďov a následných záplav sa neustále zvyšuje, čo v konečnom dôsledku znamená, že miestne obyvateľstvo nedokáže zužitkovať dlho očakávanú dažďovú vodu.  60% populácie Turkany sa aj naďalej živí kočovným resp. polokočovným spôsobom života, čím sa zvyšuje ich závislosť od spoľahlivého zdroja pitnej vody.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť prístup k pitnej vode v cieľovej oblasti s využitím obnoviteľných zdrojov energie a propagovať sanitáciu a osobnú hygienu.

Medzi špecifické ciele a s tým súvisiace aktivity patria:

–       47 000 ľudí z 7 850 domácností má prístup k zdroju nezávadnej pitnej vody v okruhu do 1 km

–       Každoročne opraviť 200 vodných  čerpadiel (manuálny, solárny či veterný pohon)

–       400 domácností  disponuje alternatívnym zdrojom obživy

–       Zvýšiť príspevky cieľovej skupiny na poskytované opravy a údržbu vodných zdrojov o min. 25%

–       50% obyvateľov cieľovej skupiny uplatňuje nadobudnuté zásady hygieny a sanitácie

–       Do konca roku 2018 znížiť podiel ochorení súvisiacich s nedostatočnou hygienou o 10% oproti stavu z roku 2016 

Čo už projektový partner realizoval:

Katolícka diecéza Lodwar (DOL) realizuje v regióne Turkana na severe Kene pastoračné a rozvojové programy a projekty už 50 rokov. Väčšina ľudí, či sú to katolíci alebo iní, prirovnáva diecézu k „vláde“ v tejto oblasti, pretože je najväčším poskytovateľom služieb cez svoje programy so zameraním na vodu, zdravotníctvo, živobytie, vzdelávanie, sociálne služby, spoločenskú komunikáciu a pastoračné programy.

Vodný projekt Turkana (TWP) vznikol v roku 1982 s cieľom zmierniť akútny nedostatok vody v oblasti Turkana. V roku 1984 začal pod diecézou Lodwar pôsobiť tím na udržiavanie studní a čerpadiel, ktorého úlohou je i v súčasnosti inštalovanie, udržiavanie a oprava ručných čerpadiel, ako aj vodných, solárnych a generátorom poháňaných čerpadlových systémov. V roku 2014 bolo vyvŕtaných 6 nových studní a opravených 225 existujúcich púmp.

Od septembra 2003 prevzalo financovanie projektu eRko – HKSD prostredníctvom programu Dobrá novina. Ďalšími partnermi diecézy sú rakúske organizácie DKA a HORIZONT3000. V súčasnosti prebiehajú rokovania s formujúcou sa miestnou vládou, ktorá však v tejto oblasti momentálne nedisponuje dostatočnou expertízou.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *