Dôležitosť globálnych výziev zdôraznená aj na otvorení Európskeho roka rozvoja 2015

Dôležitosť globálnych výziev zdôraznená aj na otvorení Európskeho roka rozvoja 2015

otvorenie

 V posledný januárový štvrtok slávnostne otvorili Európsky rok rozvoja 2015 aj na Slovensku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák v rámci podujatia vymenoval ambasádorku a ambasádorov ERR 2015 na Slovensku, ktorými sa stali známa moderátorka Adela Banášová, dlhoročný rozvojový pracovník a riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík a spisovateľ Michal Hvorecký. Vyzdvihol tiež úspešné pôsobenie Slovákov v tzv. rozvojových krajinách a vyhlásil dobrovoľníčku roka 2014 v kategórii SlovakAid.

Rok 2015 je posledným rokom snáh o naplnenie Miléniových rozvojových cieľov. Na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa očakáva prijatie univerzálnej agendy rozvoja – Udržateľných rozvojových cieľov. V júli 2015 sa v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba uskutoční kľúčový summit k financovaniu rozvoja po roku 2015. Riešeniu negatívnych dopadov klimatických zmien bude venovaná medzinárodná konferencia v Paríži, naplánovaná na začiatok decembra tohto roka. Medzinárodná komunita si aj takýmto spôsobom uvedomuje dôležitosť roka 2015 pre riešenie globálnych výziev prítomnosti i budúcnosti. Toto momentum bolo odzrkadlené aj pri príležitosti Otvorenia Európskeho roka rozvoja 2015 (ERR 2015) na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 28. 1. 2015 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Európska komisia vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja. Po prvýkrát v histórii európskych rokov sa tak snaží smerovať verejnú diskusiu naprieč Úniou práve za jej pomyselné hranice. Na podujatí slávnostného otvorenia ERR 2015 vyjadril dôležitosť rozvojovej spolupráce aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Urobil tak cez vyzdvihnutie úspešných partnerských projektov SlovakAid a slovenských mimovládnych rozvojových organizácií v Keni, i slovenských dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v rozvojových krajinách. Poukázal tiež na výsledky ostatného Eurobaromtera, v rámci ktorého sa 79 % Slovákov vyjadrilo, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je pre Slovensko dôležité. Zároveň vyjadril poďakovanie Platforme mimovládnych rozvojových organizácií za výbornú spoluprácu na príprave Európskeho roka rozvoja a Národnému dobrovoľníckemu centru – CARDO za prácu s dobrovoľníkmi.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, vyzdvihol okrem dôležitosti partnerských projektov a výsledkov Európskej únie v rámci rozvojovej spolupráce aj potrebu uvedomelejšieho životného štýlu občanov EÚ. Práve v znížení závislosti na konzumných návykoch našej spoločnosti, vidí príležitosť na priame zlepšenie situácie v takzvaných rozvojových krajinách.

Minister Lajčák v rámci podujatia vymenoval ambasádorku a ambasádorov ERR 2015 na Slovensku, ktorými sa stali známa moderátorka Adela Banášová, dlhoročný rozvojový pracovník a riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík a spisovateľ Michal Hvorecký.

Ich úlohou bude zdieľať hlavné odkazy ERR na Slovensku, volajúce po férovejšom a spravodlivejšom svete, po rovnosti a svetlejšej budúcnosti pre globálne spoločenstvo. Práve diskusiu o týchto témach plánuje Platforma MVRO a jej partneri priniesť čo najbližšie k občanom Slovenska. Budú na to slúžiť aktivity národného projektu ERR 2015, ktoré na podujatí otvorenie predstavila predsedníčka Platformy MVRO Ivana Raslavská. Medzi tieto aktivity patrí napríklad výtvarná súťaž, podujatia pri príležitosti Dňa Európy, fotografická súťaž, EUROPA stan na festivale Pohoda venovaný témam ERR 2015, podujatie Rozvojový deň alebo medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia. Viac informácií o týchto a mnohých ďalších aktivitách mimovládnych rozvojových organizácií počas roka 2015 nájdete na stránke http://err2015.zifer.sk.

Po otvorení Európskeho roka rozvoja nasledovalo oceňovanie Dobrovoľník roka 2014 v deviatich kategóriách. V kategórii Dobrovoľník roka SlovakAid sa na 1. mieste umiestnila Ivana Uličná z Nadácie Pontis za jej aktivity na vzdelávacích projektoch v Keni. V kategórii najlepší projekt vyhral program Dobrá novina, ktorým eRko už 20 rokov spolupracuje s partnermi v subsaharskej Afrike.

Podujatie Otvorenia Európskeho roka rozvoja 2015 spojené s oceňovaním Dobrovoľník roka 2014 spoluorganizovali CARDO, o.z. a Platforma MVRO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.