Európsky rok rozvoja 2015 na konci

Európsky rok rozvoja 2015 na konci

411_rozvojovyden-20151014

Rok 2015 bol rokom, kedy sa nás svet dotkol, najmä vďaka príchodu obyvateľov ostatných častí sveta do tej našej. A vďaka Európskemu roku rozvoja sme sa dotkli aj my jeho.

Z iniciatívy Európskej komisie sa každoročne vyberá téma, ktorá má v spoločenskej diskusii výsostné miesto. Od roku 1983 bolo v podaní európskej občianskej spoločnosti mnoho Európskych rokov a každý z nich sa zaoberal pohľadom do vnútra EÚ. Či už to bol Európsky rok občianstva, aktívneho starnutia, alebo dobrovoľníctva. Tento rok sa však ukázala potreba poukázať na témy, ktoré presahujú hranice Únie a jej členských štátov. A v konečnom dôsledku aj hranice nás samých a nášho pohľadu na svet. Európsky rok rozvoja 2015 sa pokúsil upriamiť pozornosť nás, obyvateľov najprosperujúcejšieho zoskupenia štátov na svete, z blahobytu na alarmujúci stav globálnych problémov. Osobnosťami Európskeho roka rozvoja u nás boli traja ambasádori, ktorí celú iniciatívu reprezentovali medzi občanmi Slovenska v množstve celoročných aktivít Platformy MVRO a jej členských organizácií.

Ambasádorská trojica

Adela Banášová cestujúca po Bratislave elektromobilom a na diskusiách oblečená v šatách z recyklovaných autoplachiet, nám počas roka 2015 pomohla šíriť jeden z hlavných odkazov Európskeho roka rozvoja: „Jednotlivci môžu urobiť veľa. Spolu tvoríme more, aj keď sme len kvapkami“. Svojou vrodenou zvedavosťou a prejavom dokázala dostať zložité témy medzi masy ľudí a zaujať ich pozornosť. Aj vďaka nej sa tak pravdepodobne rozrástla populácia Slovákov, čo žijú FÉR.

Maroš Čaučík sa stal viditeľnou súčasťou kampane Európskeho roka rozvoja najmä v komunikácii so štátnymi predstaviteľmi. Aktívne sa zasadzoval o navýšenie finančných prostriedkov, ktoré Slovensko vynakladá na rozvojovú spoluprácu. Dopredu hnalo riaditeľa Dobrej noviny organizácie eRko – HKSD jednoduché, ale silné motto: „Môžeme urobiť viac!“. A to nielen pre nás samých, ale aj pre lepší život ľudí za našimi hranicami.

Michal Hvorecký zotrval vo svojej pozícii hodnotového lídra v širšej občianskej diskusii aj v rámci horúcich tém roka 2015. Jeho vyjadrenia k utečeneckej otázke sú toho výborným dôkazom: „V živote som veľakrát utekal, najmä sám pred sebou. Kto som, aby som súdil, prečo sa toľkí ľudia vydávajú na smrteľne nebezpečné putovania?“ Aj takto sa pre Platformu MVRO spisovateľ vyjadril na margo aktuálnej humanitárnej krízy.

Vrcholné podujatia

Jedným z dvoch vrcholov Európskeho roka rozvoja bol Rozvojový deň, ktorý sa konal 14. októbra v bratislavskej Starej tržnici pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Zúčastnilo sa ho takmer dvadsať mimovládnych rozvojových organizácií, mnoho rozvojových expertov, terénnych pracovníkov a dobrovoľníkov aj populárnych osobností ako Michal Havran, skupina Jamadan alebo Katka Koščová. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program, vrátane workshopov pre školákov, či interaktívnej hry o migrácii. Tá svojím trefným zadaním prekvapila i ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ktorý podujatie navštívil. V Starej tržnici tiež boli vystavené víťazné fotografie a kresby z troch tohtoročných súťaží Platformy MVRO – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl), Ľudské práva v rozvojovej spolupráci (súťaž pre amatérskych fotografov) a Dôstojný život pre všetkých (súťaž pre profesionálnych fotografov a novinárov). Ich víťazi boli slávnostne ocenení Michalom Hvoreckým a Adelou Banášovou.

Druhým vrcholom projektu bol už tradične známy filmový festival Jeden svet, ktorý sa uskutočnil v bratislavských kinách od 26. novembra do 1. decembra. Ak ste si náhodou nestihli niektorý z filmov pozrieť počas festivalu v hlavnom meste, nemajte obavy. Budú sa premietať aj v ďalších približne tridsiatich mestách Slovenska. Pre verejnosť organizátori festivalu sprístupnili sériu filmov aj v rámci celoročnej požičovne, ktorú nájdete tu: http://www.jedensvet.sk/sk/premietaj.

Kampaň po celom Slovensku

Platforma MVRO a jej členské organizácie počas celého roka pracovali na zviditeľnení kampane Európskeho roka rozvoja na podujatiach po celom Slovensku. Medzi najvydarenejšie patrili bratislavské Dobré trhy, Dni Európy v Bratislave, Banskej Bystrici či Spišskej Novej Vsi, Bratislavský Majáles či letný festival Pohoda na trenčianskom letisku. Konferencia Nadácie Pontis pod názvom Rozvoj a demokracia opäť nezaostala za svojou povesťou jedinečného priestoru na stretnutie expertov na rozvojovú spoluprácu. Osobnosťou tohtoročnej konferencie bola celosvetovo známa odborníčka v oblasti globálneho fundraisingu Mari Kuraishi, ktorá na margo globálnych problémov tvrdí: „Svet je plný problémov, ale my sme plní riešení.“