Globálne vzdelávanie v súvislostiach

foto1

Projekt „Globálne vzdelávanie v súvislostiach“  je pokračovaním úspešnej spolupráce Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica s Technickou univerzitou vo Zvolene.

Jeho cieľom je vytvorenie podmienok na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na celouniverzitnej úrovni. Pre zmysluplné naplnenie tohto cieľa bol medzi 300 študentami Technickej univerzity realizovaný medzinárodný prieskum, ktorý vznikol v spolupráci s profesorkou Vanessou de Oliveira Andreotti z Univerzity v Britskej Kolumbii v Kanade. Medzinárodná metodika prieskumu bola aplikovaná na 20 zahraničných univerzitách. Technická univerzita vo Zvolene sa v rámci tohto projektu do výskumu zapojila ako jediná v strednej a východnej Európe.

Na univerzite zároveň beží vzdelávanie 15 pedagogických zamestnancov, ktorí budú následne inovovať 5 predmetov, v ktorých doposiaľ nie je zakomponované globálne vzdelávanie. Týchto predmetov sa zúčastní počas implementácie projektu približne 400 študentov.

foto3

Na podporu globálneho vzdelávanie vytvárame pre zamestnancov a študentov fakulty informačnú platformu a to prostredníctvom „Univerzitného informačného centra globálneho vzdelávania“ (UICGV). Centrum vzniklo v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou a nadšeným zaškoleným personálom. Bude zabezpečené vzdelávacími knižnými a multimediálnymi materiálmi venujúcimi sa problematike globálneho vzdelávania, multikulturalizmu, facilitácii a vedeniu vzdelávacích programov. V spolupráci s UICGV a Sokratovým inštitútom (www.sokratovinstitut.sk) boli realizované verejné semináre s osobnosťami, ako je zástupca Inuitov pri OSN Angaangaq Angakkorsuaq (“Klimatické zmeny”, foto 1.), profesorka globálneho vzdelávania Vanessa de Oliveira Andreotti (“Pozrime sa na svet cudzími očami”, foto 2.) a lektor zameriavajúci sa okrem iného aj na medzikultúrny dialóg Dušan Ondrušek („Viac hláv, viac rozumu?“, foto 3.). V októbri 2015 je plánovaná prednáška metodika a lektora globálneho vzdelávania z Nadácie Milana Šimečku Andreja Návojského na tému etického i neetického zobrazovania ľudí  z ekonomicky rozvojových krajín („Etika médií v globálnom vzdelávaní”). Informačné centrum však plánuje okrem spomínaných prednášok aj ďalšie zaujímavé akcie pre verejnosť.

Pre zamestnancov Technickej univerzity bol tiež pripravený 3-dňový vzdelávací tréning pod vedením riaditeľa PDCS Dušana Ondruška „Facilitácia a medzikultúrny dialóg“ (foto 4.).

A hodnotenie tréningu:

“Obsahom kurzu, prostredím aj kolektívom som NADŠENÁ. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť.” (účastníčka kurzu, TUZVO)
“Celý kurz bol vhodne zostavaný – kombinácia teórie a modelových situácií. Čas nám rýchlo ubehol a nebolo to nudné alebo únavné. Vďaka!” (doc. Ing. Branislav Olah, PhD, TUZVO)
“Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným za ich profesionálny a ľudský prístup. Dúfam v ďalšie podobné vzdelávanie/podujatie.” (Mgr. Attila Rácz, PhD, TUZVO)

Tvorbou interaktívneho e-learningu „Etika médií v globálnom vzdelávaní“, ktorý bude efektívnym nástrojom nielen pre študentov, chceme podať jednoducho a názorne problematiku etického zobrazovania obrazového a textového materiálu o väčšine sveta, podporiť kritické myslenie i argumentáciu. E-learning bude dlhodobo využiteľný aj po skončení projektu nielen pre potreby Technickej univerzity, ale aj iných vysokých škôl (príp. stredných škôl) a pedagogickej obce.

foto2

Na jeseň 2015 bude vydaná vysokoškolská učebnica „Environmentálna výchova v súvislostiach“, na ktorej obsahu sa podieľajú známi slovenskí i zahraniční autori ako David Selby, Zuzana Gallayová, Vanessa de Oliveira a Zuzana Labašová, Aleš Máchal, Mikuláš Huba, Richard Medal, Ján Činčera, Ján Krajhanzl, Vladimír Burjan, Miroslava Piláriková a Juraj Hipš. Ide o vôbec prvú vysokoškolskú učebnicu environmentálnej výchovy, v ktorej sa na problematiku pozrieme komplexne, konkrétnymi príkladmi z praxe.

Projekt bol podporený Slovak Aid v rámci výzvy č. SAMRS/2014/RV – Rozvojové vzdelávanie, budovanie kapacít a Spolufinancovanie projektov schválených EK v zmysle Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2014.

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inovatívne  cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadá pozitívne príklady, ukazuje smer a ponúka praktické riešenia. Nájdete ju v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Pre viac informácií prosím kontaktujte koordinátorku projektu Zuzanu Dovalovú na dovalova@zivica.sk.

01-zivica-logo-web 02-TUZVO 03-SA-logo-web