Súťaže pre tých, ktorým neunikajú súvislosti

Súťaže pre tých, ktorým neunikajú súvislosti

camera-essentials-love-notebook-photography-postcards-from-far-away-Favim.com-73725

Tlačová správa, Bratislava, 2.7.2015

Na tohtoročné leto pripravila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií dve kreatívne súťaže.

  1. Pre fotografov amatérov je určený ročník fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. Zapojiť sa môžu prihlásením fotografií do niektorej z dvoch súťažných kategórií. Fotografie k Miléniovým rozvojovým cieľom sa pozrú na plnenie ôsmich rozvojových cieľov pár mesiacov pred ich uzávierkou. Kategória ŽI FÉR je spojená s kampaňou za život vo férovejšom svete. Podrobnosti o súťaži nájdete na http://fotosutaz.mvro.sk/.
  1. Dôstojný život pre všetkých je názov súťaže pre profesionálnych fotografov a novinárov, ktorých fotografie alebo príbehy/články súvisia s jednou s nasledujúcich tém: ochrana ľudských práv, potravinová bezpečnosť, prístup k čistej pitnej vode, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, právo na príbytok, pôda, pracovné príležitosti, dôstojná práca, život v mieri, bezpečnosť, migrácia, čisté a zdravé životné prostredie, zmena klímy, rodová rovnosť, budovanie občianskej spoločnosti. Viac informácií o súťaži sa dozviete na http://media4dev.mvro.sk/.

Obe súťaže trvajú od 1. júla do 20. septembra 2015. O autoroch najlepších súťažných príspevkov rozhodne nezávislá odborná porota do 21 dní od uzavretia súťaže.

Cenou pre autora/autorku najlepších fotografií bude letenka od cestovnej kancelárie TUCAN. Autor/autorka najlepšej profesionálnej snímky získa letenku v cene 550 EUR, autor/ka najlepšej amatérskej fotky získa letenku v cene 300 EUR. Na novinára/novinárku s najlepším rozvojovým príbehom/článkom čaká grant v hodnote 1 500 EUR, ktorý novinárovi/novinárke umožní vycestovať a získať inšpiráciu na napísanie ďalších zaujímavých príbehov/článkov.

Ďalší ocenení súťažiaci dostanú zájazd do Európskeho parlamentu, letenku v hodnote 150 EUR, trojdňový pobyt v meditačnom ústraní, ktorý venovala CEEV Živica, poukážky od spoločnosti CeWeColor (FOTOLAB), lístky na filmový festival Jeden svet od o.z. Človek v ohrození, lístky na festival Cestou necestou, fair trade kávu od spoločnosti TEN SENSES a balíčky s darčekovými predmetmi od SlovakAid a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov oboch súťaží spojené s udeľovaním cien sa uskutoční počas Rozvojového dňa 14. októbra 2015, v Starej tržnici, na Námestí SNP 25 v Bratislave. Zároveň tu budú vystavené práce 10 najlepších amatérskych, 10 profesionálnych fotografov a 10 najlepšie napísaných rozvojových príbehov/článkov. Výstava poputuje do ďalších slovenských miest.