Ako podporiť kampaň finančne

Ako sa môžete zapojiť do kampane ŽI FÉR prostredníctvom verejnej zbierky so symbolom žirafy?

 Bankovým prevodom na účet verejnej zbierky 20533832/6500 vedenom v Poštovej banke, a.s.

 Zakúpením predmetov a tridsať jeden najlepších fotografií z fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci z rozvojových krajín v celkovej hodnote od 3 do 200 eur. V prípade záujmu o fotografie, napíšte na info@mvro.sk.

 Šírením myšlienky kampane ŽI FÉR medzi vašimi kolegami v práci, rodinou, známymi, priateľmi, kultúrnymi a voľnočasovými spoločenstvami, či športovými klubmi, v ktorých pôsobíte.

 

 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO), ktorá zastrešuje 31 mimovládnych rozvojových organizácií zaoberajúcich sa predovšetkým rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou a globálnym vzdelávaním na Slovensku, spustila v septembri 2015 už tretí ročník kampane ŽI FÉR a tretiu celonárodnú zbierku na verejnoprospešný účel podpory rozvojových a humanitárnych projektov v partnerských krajinách členov Platformy a aktivít globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku. Verejná zbierka bude prebiehať od 01.09.2015 do 31.07.2016, spoločne s osvetovou kampaňou, v ktorej pokračujeme z predošlého roka. Ministerstvo vnútra SR povolilo konanie verejnej zbierky pod číslom SVS-OVS3-2015/022271. Do aktuálneho tretieho ročníka sa zapojili 4 členské organizácie Platformy MVRO: eRko, Nadácia Integra, Nadácia Pontis a Unicef Slovensko. Zo zbierky ŽI FÉR budú podporené ich 4 projekty a aktivity globálneho vzdelávania na Slovensku realizované Platformou MVRO.