Projekty podporené kampaňou

Finančné prostriedky zbierky kampane ŽI FÉR budú použité na partnerské projekty členských organizácií Platformy MVRO:

Projekt Človeka v ohrození v Južnom Sudáne

Nadácia Integra v Keni

Projekt eRka – Dobrej noviny v Keni

Nadácia Pontis v Keni

Projekt GLEN-Slovensko v Gruzínsku

Kvalitnejší a hladší priebeh napĺňania partnerských cieľov týchto projektov, však viete podporiť aj inak – férovým a zodpovedným životným štýlom.