Poľnohospodárstvo zabezpečuje príjem pre takmer 78% obyvateľov krajiny. Oblasť Wau, v štáte Západný Bahr El Ghazal, má obrovský poľnohospodársky potenciál – oplýva úrodnou pôdou a dostatkom zrážok a vody z rieky Jur. Počas občianskej vojny disponoval kontrolou nad mestom Severný Sudán, zatiaľ čo vidiecke oblasti boli kontrolované Oslobodzovacou armádou sudánskeho ľudu. To malo za následok, že poľnohospodárstvo sa stalo nebezpečným a vytratili sa efektívne poľnohospodárske praktiky. Práve preto v súčasnosti len 5% plodín pre populáciu Wau pochádza z miestnych fariem. Táto skutočnosť zvyšuje ceny potravín a robí z nich ťažko dostupnú komoditu pre väčšinu populácie v oblasti. Hlavnou aktivitou v regióne je chov dobytka, zatiaľ čo v roľníctve sa využívajú veľmi jednoduché metódy.

 

O projekte 

Prostredníctvom projektu plánujeme podporiť 540 farmárov v okolí mesta Wau, jednak materiálne ako aj vzdelávaním. Naším spoločným cieľom je, aby si boli farmári/ky schopní zabezpečiť o 45% vyššie hektárové výnosy za využitia nových techník, zvýšili zisky z predaja úrody a hotových výrobkov o 25% a zároveň si chránili životné prostredie výsadbou nových stromov. Vyzbierané prostriedky z kampane ŽI FÉR použijeme na nákup hospodárskych zvierat, pluhov, sadeníc stromov a plodín.

 

obrazok_CVO

Čo už projektový partner realizoval

Človek v ohrození v Južnom Sudáne úspešne realizoval 2 projekty. V rokoch 2006 – 2009 sme podporovali vzdelávanie na základnej a strednej škole v Mapuordite. Okrem vysielania dobrovoľníkov učiteľov sme postavili 1 obytný blok, studne so solárnym čerpadlom a zaviedli sme internetové pripojenie a počítače na školu.  V rokoch 2011 – 2013 sme zabezpečili výstavbu školskej záhrady so zavlažovacím systémom, fóliovníkom a novými plodinami. Cez praktickú prípravu sme vzdelávali učiteľov a študentov v oblasti nových poľnohospodárskych postupov.