Gruzínsko v 90. rokoch po konfliktoch s Abcházskom ako aj po konflikte s Ruskom o Južné Osetsko v auguste 2008 zažilo fenomén vytvorenia skupiny vnútorných presídlencov gruzínskeho pôvodu z týchto oblastí do rôznych regiónov a hlavne do hlavného mesta Tbilisi. Po konfliktoch v 90. rokoch bolo presídlených okolo 500-tisíc obyvateľov, z ktorých sa časť vrátila späť, no stále z tohto obdobia je evidovaných viac ako 251-tisíc presídlencov. V regióne Samtskhe-Javakheti pracuje len veľmi málo organizácií zameraných práve na skupinu IDPs. Aj preto Borjomi, kde žije skupina asi 200 vnútorných presídlencov po konflikte v Abcházsku, sa vyznačuje veľkou nezamestnanosťou. Poskytnutie ďalšieho praktického dovzdelávania ženám z komunity IDPs a ich rodinám, ako aj ženám žijúcim pod hranicou chudoby v regióne tak ponúka možnosti na ich ďalší vnútorný rast ako aj možné podnikateľské aktivity v budúcnosti.

O projekte

Ďalšie dovzdelávanie žien prevažne z komunity vnútorných presídlenkýň má pre hľadanie zamestnania či možnosť ich ďalších podnikateľských aktivít veľký význam. Včelárstvo je tradičným gruzínskym remeslom, keďže výroba medu v regióne Samtskhe-Javakheti v roku 2012 dosiahla 300 ton. Zaučenie IDP žien, prípadne ich rodín do tohto remesla tak spadá do andragogického prístupu, ktorý GLEN Slovakia v regióne dlhodobo má. Po získaní kvalifikácie od experta v oblasti včelárstva by tie, ktoré sú prácou naozaj oslovené, mali byť schopné zistiť svoje predpoklady na založenie a rozvoj vlastného včelárskeho minibiznisu, získať praktické vedomosti a zručnosti ako sa postarať o včely, a tak z následného predaja včelích produktov prispievať do rodinného rozpočtu.

Zámer je vytvoriť spoluprácu s lokálnym včelárom a za jeho podpory vytvoriť školiace stredisko pre niekoľko žien so záujmom o túto oblasť podnikania. Keďže práca so včelami si vyžaduje praktické skúsenosti počas celého roka, mohlo by toto včelie školiace stredisko slúžiť ako trenažér a pripraviť tak záujemkyne na prácu s nimi. Vybrané záujemkyne by si po absolvovaní tréningu mohli spoločne založiť včeliu farmu, o ktorú sa budú spoluzodpovedne starať a tak môžu vytvoriť dobý základ pre jej rozšírenie, či následné osamostatnenie.

Prostriedky z kampane ŽI FÉR budú využité na podporu aktuálne realizovaného projektu GLEN Slovakia, predovšetkým na kúpu spoločného zariadenia pre včelárstvo (napr. úľ, kŕmidlo, materská mriežka, propolisová sieťka) a výbavy pre včelárky (napr. včelárska kombinéza a klobúk, metlička, drôtik, rozperák, zatavovač), ktoré budú spoločne využívané na školiacom stredisku a v budúcnosti i na pripravovanej včelej farme.

 

obrazok_glen

 

Čo už projektový partner realizoval

GLEN Slovakia má v regióne už niekoľkoročné skúsenosti prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorých do krajiny vysiela a ktorí projekty realizujú. Aj v spolupráci s miestnymi organizáciami – Just by Hand a Fund of Women Entreprenerus sa v Borjomi podarilo zaviesť pravidelné hodiny angličtiny pre komunitu vnútorných presídlenkýň, počítačový kurz či kurz podnikania, ktorý bol v decembri 2013 ukončený podporením dvoch biznis plánov miestnych borjomských žien, ktoré majú podnikateľský potenciál. Jeden z podporených projektov sa týkal postavenia tone piecky na pečenie chleba pre ženu z komunity IDP. Druhý projekt spočíval v podpore myšlienky ženy pod hranicou chudoby, ktorá sa chce venovať chovaniu králikov a ich následnému predaju. Podporený bol tak nielen podnikateľský kurz, kde sa ženy naučili základy podnikania, ale aj nákup materiálu na pec, samotných králikov, či dohľad nad svojpomocnou stavbou klietok pre ne. Kurz včelárstva tak nadväzuje na predchádzajúce pozitívne reakcie na možnosti odovzdávania praktických skúseností.