Situácia v Keni sa odzrkadluje na práci a dôvode vzniku našej partnerskej organizácie Beacon of Hope. Každodenná realita mladých slobodných žien trpiacich na ochorenie HIV, ktoré nemajú možnosť postarať sa o svoje deti. Musia sa rozhodovať, či svojim deťom kúpia jedlo, či budú šetriť na školné, či lekársku prehliadku. Aj toto je pohľad na Keňu skrze mladé slobodné ženy.

 

O projekte

Cieľom projektu je zabezpečiť deťom školné, aby mohli navštevovať školu, v rámci ktorej majú stravu, zdravotnú starostlivosť, učebné pomôcky, uniformy a zabezpečené ďalšie nevyhnutné potreby k vzdelaniu.

 

obrazok_integra

 

Čo už projektový partner realizoval

Náš partner – nezisková organizácia Beacon of Hope (Maják nádeje; ďalej pod skratkou BoH) vznikla v máji 2002 s cieľom napĺňať potreby žien z oblasti Ongata Rongai, ktoré trpia chorobou vírusu HIV. Mnohé z týchto žien sú slobodné matky, ktoré spolu so svojimi deťmi žijú v jednoizbových chatrčiach v slume.

Väčšina z nich nemá stálu prácu. Niektoré z nich sú súčasťou rekvalifikačného programu centra Beacon of Hope, kde sa učia novým zručnostiam, ktoré im v budúcnosti budú užitočné pri získavaní práce alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou centra BoH je materská škôlka a základná škola pre detičky týchto matiek.

Bez centra BoH a sponzorského programu by tieto deti kvôli finančnej situácii svojich matiek nemohli navštevovať školu. Súčasťou centra BoH je aj zdravotné centrum a laboratórium na vykonávanie zdravotných testov. Takisto tu nájdete mnohých sociálnych pracovníkov a tiež mládežnícke centrum, ktoré starším deťom poskytuje odborné vzdelávanie.

Finančná podpora dieťaťa v centre BoH pokrýva dieťaťu náklady spojené so školou, školskú uniformu, školské poplatky, školské výlety a výnimočné školské aktivity ako sú lekcie plávania, získavanie počítačových a hudobných zručností. Deťom v centre BoH je podávaná plnohodnotná strava – desiata a teplý obed, ako aj zdravotná starostlivosť a pravidelné zdravotné prehliadky.